Gå till navigation Gå till innehåll

Attraktiva miljöer bygger på eftertanke

Martin Oskar

MAF expanderar och förändrar i ledningen

MAF Arkitektkontor fortsätter att växa samt förändrar och framtidssäkrar delar av företagets ledning vilket är en viktig del i att vässa förutsättningarna för en fortsatt expansion och utveckling

Genom ett förändrat operativt och strategiskt stöd i ledningen rustar vi företaget för att ännu bättre kunna möta de förändringar som pågår på våra marknader, uppfylla behoven hos våra kunder och inte minst bygga vidare på att vara en attraktiv arbetsgivare. Att stärka bearbetningen av marknaden, marknadsföra den samlade kunskapen och bredden i företaget samt vår satsning på att skapa moderna utvecklande arbetsplatser där våra engagerade medarbetare tar hand om våra kunder och uppdrag är några viktiga nycklar för framtiden, kommunicerar Peter Häggmark, VD

Ny vice VD och Marknadschef med huvudansvar för kommunikation och marknad blir Martin Häller, arkitekt

Ny kontorschef i Luleå blir Oskar Eriksson, projekteringsledare med erfarenhet från styrelsearbete i MAF

Emilia Fredriksson har tidigare tillträtt en roll som Administrativ chef med huvudansvar för ekonomi och HR-frågor

Under 2021 har Luleåkontoret förstärkts med byggnadsingenjörerna Jonathan Céline och Fanny Cederlund. Vid Umeåkontoret har arkitekt Jonas Westman Allström tillträtt som kontorschef och byggnadsingenjören Tina Lundmark Wacker ansluter 3e maj

Hamnkontor 02
PITEÅ HAMN

MAF projekterar ny kontorsbyggnad i Piteå Hamn

MAF håller just nu på att projektera en ny kontorsbyggnad till Piteå Port & Hub. Ett väldigt spännande projekt där vi bland annat jobbar med fasadintegrerade solceller!

3703128A 0D6d 4F2c Ad5c C48ee66482a4
Kunskapshuset i Gällivare. Foto; Anders Bobert

Nominerad till Kasper Salin-priset

Vårt samarbetesprojekt med Liljewall är nominerat till Kasper Salin-priset.

Läs mer på; Sveriges Arkitekter

Kunskapshuset Gällivare

Maf Miljobild Pitea 37

Jobba hos oss!

Just nu söker vi personal till våra kontor.

  • I Luleå/Piteå söker vi en erfaren byggnadsingenjör / projekteringsledare.
  • I Umeå söker vi en erfaren byggnadsingenjör / projekteringsledare.
  • I Stockholm söker vi en erfaren byggnadsingenjör / projekteringledare, alternativt erfaren arkitekt med stor projekteringsvana.
20200610 Kompletterande Bilder Kvbävern3

MAF ritar förslag till central tomt i Luleå

MAF har arbetat fram ett förslag till utvecklingen av ett stort kvarter i norra hamn i Luleå med utsikt över vattnet. Arkitekter på våra kontor i Umeå och Luleå har tillsammans tagit fram förslaget åt Diös och Nåiden Bygg.

Förslaget har ett brett innehåll och i de byggda volymerna finns bostäder, verksamhetslokaler, butiksytor, kontor, parkeringsgarage, ett expo center och ett hotell. I förslaget har vi arbetat med ett hollistiskt tänk kring stadsbyggande i sin helhet, byggande, resande, miljö och hållbarhet. Vi har lagt stor vikt på att skapa bra offentliga rum både mellan och framför byggnaderna. Vi har föreslagit hur kvarteret kan knyta an till Luleå stads befintliga struktur och skapa goda kvalitéer som ger förutsättningar för staden i stort. Vi vill på ett naturligt sätt knyta samman stadskärnan med Norra Hamn och de målpunkter som finns längs vattnet. Torgbildningar och samlingsplatser såväl som parkstråk tillför grönytor och trevliga miljöer att vistas i. En föreslagen koppling till och utveckling av vattenlinjen och strandpromenaden finns också med. 

Kv.Bävern

Illustration Närbild 20200224
Projekt med Diös

MAF skissar på två centrala kvarter i Umeå

Vi har arbetat fram ett förslag på hur en utveckling av två centrala kvarter i Umeå kan komma att se ut. Tillsammans med fastighetsägaren Diös presenteras nu planerna för det östra området kring Stadshuset i centrala Umeå. Kvarteren innehåller bostäder och lokaler för kontor. Projektet har även berört stadsutvecklingsförslag i närområdet för den fortsatta planprocessen med kommunen.

Pressrelease Diös

2Åretssamhälls
Prisade

Mats Öhman tar emot pris för Årets Samhällsbyggnad

– Det viktigaste med det här priset är att slå ett slag för arkitekturen och gestaltningen, att förstå att det har en sådan kraft och att det väcker känslor, säger Mats Öhman.

Kronanhallen

02 Hög Upplösning MAF Arkitektkontor Korsning Götgatan Nygatan
Tävlingsvinst ger fortsatt uppdrag

Från första till sista strecket

Vinsten i tävlingen gällande omvandling av ett halvt kvarter i centrala Umeå har nu övergått till fortsatt projektering för att förverkliga det vinnande förslaget. De som jobbat med tävlingsbidraget fortsätter nu att tillsammans med andra konsulter och beställaren utreda och utveckla projektet.

Kv. Fabriken 5 & 6

Julia Solonina 102Iwtigxlg Unsplash
Photo by Julia Solonina on Unsplash
Personal

Studieresa till Hamburg

I mitten på oktober åkte kontoren på en gemensam studieresa till Hamburg. Inspirerande studiebesök, gemensamma aktiviteter och trevliga möten var på agendan. Ett guidat besök på Elbphilharmonie, utflykt till Lybeck, guidade turer i Hamburg och trevliga middagar ingick i programmet.

Klassrum2
Årets Stockholmsbyggnad 2019

Anna Whitlock Gymnasium

Juryn; "En stolt byggnad för stolta elever. Att låta ungdomar få tillgång till denna byggnad är på alla sätt fantastiskt. En allmän byggnad får ett allmänt innehåll. Ett respektfullt återbruk av en robust arkitektur, varsamt utförd med ett magnifikt resultat."

Anna Whitlock Gymnasium

Maf Miljobild Pitea 31
utbildning

MAF satsar på miljöcertifiering

De senaste åren har MAF satsat på att utbilda medarbetare i olika miljöcertifieringsverktyg. Vi ser det som en självklarhet att kunna erbjuda våra beställare den här kompetensen och tror att medveten projektering och miljöhänsyn är rätt väg framåt. 

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Folkskolegatan 7
117 35 Stockholm
Sverige