Socialministern inviger populärt trygghetsboende

Invigningen av Bergnäsets trygghetsboende besöks av socialminister Lena Hallengren. Hon fick äran att klippa det röda bandet på invigningen, hon var mycket positiv till projektet och såg gärna att fler kommuner valde att satsa på denna typ av bostadsprojekt.

På Bergnäset i Luleå har MAF ritat och projekterat drygt 120 lägenheter åt Luleåbo. Lägenheterna hyrs ut till en äldre målgrupp som kan bo självständigt men som söker gemenskapen och samhörigheten som ett trygghetsboende erbjuder. Lägenheterna finns tillgängliga i tre storlekar och är anpassade för att möta målgruppens behov. På bottenplan finns det utrymmen för verksamheter och sociala mötesplatser för de boende. På plats finns även trivselvärdar som erbjuder aktiviteter och support till de boende. Lägenheterna har varit mycket eftertraktade och det finns idag endas ett fåtal kvar att hyra.