Inspirerande träbyggnad från lyckat partneringprojekt

Morö backe skola publiceras i Svenskt Trä

Den nya skolan är ett resultat av höga ambitioner och en tydlig förankring i träbyggnadskulturen i Skellefteå. Träet är närvarande både exteriört och interiört såväl som i stommen. Tidningen Svensk Trä har publicerat en artikel om skolan där en kan läsa mer om projektet. Projektet har uppmärksammats både för de tydliga inslagen av trä som för de nytänkande och trivsamma rumsligheter som planlösningen skapar. Projektet har varit ett Partneringprojekt som har varit mycket framgångsrikt och resulterat i nöjda deltagare som är stolta över slutresultatet. Skellefteå kommun, Peab, Martinssons och MAF har haft en bra projektorganisation med ett tätt samarbete och god dialog.