Nya Gymnasthallen på Arcus är invigd!

Den nya hallen som vi ritat och projekterat har nu tagits i bruk av gymnastföreningarna. Hallen är fylld med gymnastikutrustning och den intilliggande träningsytan används också flitigt av gymnasterna i deras träning. Det nya café-köket kommer att nyttjas av alla föreningar som är verksamma på Arcus och är också det i bruk.