Gå till navigation Gå till innehåll

Bergholmsbacken

Beställare:
Micasa
Färdigställande:
Pågående
Projektfakta:
Ca 5350 kvm nybyggnad
Uppdragsform:
Skiss-/ utredningsskede
Ort:
Stockholm

Vård- och omsorgsboendet är beläget vid Bergholmsbackens andra lokalgata och vid nedre delen av det stråk som förbinder Bagarmossen med Skarpnäck. Detta är också på gränsen av platsens befintliga naturområde och den nya bebyggelsen, något som speglar sig i byggnadens karaktär av stad, natur och mellanrum. Innergården ligger relativt lågt i förhållande till omgivningen, vilket skapar en lugn och trygg gård för de boende. Samtidigt ges möjlighet till utblickar till omgivande natur och intilliggande förskolas gård där man kan höra barnen leka.

Från entrén nås en förbindande samlingsyta med trapphus, mottagningsrum, gym och samlingslokal mm. Gård, träffpunkt, dagcenter och husets vinterträdgård nås också härifrån. I husets södra del ligger verksamhetens personal och administrativa ytor. 

Huset har fem våningar plus en indragen vindsvåning. Vård- och Omsorgsboendet har 72 st lägenheter med kringfunktioner. Husets grundtypologi är ett stramt typplan i vinkel vilket ger en i grunden stram och ordnad fasad. Öppningsbara vädringsfönster i lägenheterna placeras om lott för att undvika kantighet och ett allt för stramt intryck. Horisontalgående friser markerar våningarna och ger riktning.

Entréplan och takvåning utformas mer fritt för att ansluta byggnaden till platsen. Gård och byggnad länkas samman genom dess utformning. Generösa balkonger  och växthus fungerar som länkar mellan ute och inne. Takutformningen hämtar inspiration från sadeltaket som är återkommande i omkringliggande befintlig bebyggelse men blir av volymskäl ett mansardtak med vinklad takfot. Taket omsluter på detta sätt den indragna våningen och binder ihop byggnaden som volym.

Husets material är tegel med en sockel av puts.

Mot söder och i anslutning till skogsytor och naturmarksbacke ligger en omsluten gård.

Medverkande i projektet

Khalid Majeed, Ansvarig Arkitekt, Uppdragsansvarig
Aksel Grip, Medverkande Arkitekt

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige