Gå till navigation Gå till innehåll

Försvarsmuseum

Beställare:
Bodens kommun
Färdigställande:
2006
Projektfakta:
35 Mkr, 3780 kvm ombyggnad, 425 kvm nybyggnad
Uppdragsform:
Skisser / utredningar, färdigprojektering
Ort:
Boden
Offentligt, Inredning

Om- och nybyggnad av lokaler för museum.

Försvarsmuseum i Boden sätter Sverige i ett större perspektiv - en resa i svensk försvarshistoria från slutet av 1800-talet till idag, genom fred och krig ur flera perspektiv. Med interaktiva multimedia utställningar som kan byggas om och utvecklas, är försvarsmuseet i allra högsta grad ett modernt museum. Museet är delat i tre sektioner - en nybygg mittendel där fik, kapprum och toaletter finns och två ombyggda befintliga byggnader. Här har man främst använt sig av material som betong, stål och obehandlat trä. Golvet i mittdelen är av lokal granit, sågad ur stora block som tidigare har använts som stridsvagnshinder. Stor vikt lades på flödet i mittdelen för att på ett smidigt sätt lösa logistiken av besökarna mellan de två befintliga byggnaderna. Det signifikanta med denna del är det visuella kravet in till kasernområdet, som är av riksintresse. Byggnaden skulle synas så lite så möjligt, därav de stora glaspartierna. Hela byggnationen är ett resultat av ett parallellt uppdrag där stor vikt las vid flöde och organisation.

Medverkande i projektet

Mats Jakobsson, Ansvarig Arkitekt
Peter Lövgren, Byggnadsingenjör, Uppdragsansvarig
Peter Karlsson, Medverkande Arkitekt
Sune Alm, Byggnadsingenjör

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige