Gå till navigation Gå till innehåll

Friidrottshall, Gällivare

Beställare:
Gällivare kommun
Färdigställande:
Första spadtag 2019 - färdigställande 2020
Projektfakta:
Illustrationen är en ide'skiss från tidigt skede
Uppdragsform:
Skiss-/ utredningar, Behovsanalyser, Förfrågningsunderlag totalentreprenad
Ort:
Gällivare

Friidrottshallen kombineras med idrottshall för den intilliggande grundskolan och ska fungera för flera användargrupper samtidigt, omklädningsrum, entré och samlingsytor är gemensamt för de två delarna. Krav ställs på att idrottsklasser för rörelsebegränsade elever ska använda anläggningen och ha tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter. Den lokala gymnastföreningen och Freeski-åkare ska även de få förbättrade träningsmöjligheter och plats för specialutrustning i friidrottshallen. Trampoliner och skumgropar anläggs för dessa målgrupper såväl som en planering och montering av lös utrustning och ställningar. Samtliga friidrottsgrenar får goda träningsmöjligheter och inomhusgrenarna kan genomföra tävlingar i den nya friidrottshallen. 

Inledande behovsutredningar och analyser utvecklade vi till förslag som värderades och satte ramverket för projektets förutsättningar. Beställaren valde inriktning och vi fortsatte projektet med behovsanalyser för de utpekade användargrupperna. Utredningsarbetet var präglat av tidig och öppen dialog med föreningar, skola, lokalvårdare och beställare för att tydliggöra behov och förväntningar på projektet. Samordningen mellan projektet och beställarens utvecklingsplaner för området och hela stadens framtida utveckling var också viktiga byggstenar i arbetet. I föreningsdialogen samlade vi flera föreningar och grupper för att visa på möjligheter till samnyttjande och samverkan såväl som att undvika konflikter i anläggningens användande. Analyser i användargruppernas användande och träningssätt låg till grund för och informerade om placeringar och storlek av funktioner och utrustning. Dialoger med driftspersonal och skolans pedagoger spelade också en stor roll när det kom till utformningen, materialval och anläggningens program.

 

Medverkande i projektet

Jessica Erlaskog, Ansvarig Arkitekt
Mats Öhman, Ansvarig Arkitekt i tidiga skeden
Peter Häggmark, Projekteringsledare, Uppdragsansvarig
Oskar Eriksson, Handläggande Byggnadsingenjör

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige