Gå till navigation Gå till innehåll

Havremagasinet

Beställare:
Fortifikationsverket, Boden
Färdigställande:
Etapp 1, färdigställt juni 2012
Ort:
Boden

Hösten 2011 erhöll vi uppdraget att utreda planerna om ändrad verksamhet i Havremagasinet. Önskan var att skapa ett konstcentrum av hög nationell och internationell klass. Den unika byggnaden har sedan uppförandet 1911 fungerat som sädeslager. Via ett sinnrikt maskineri transporterades havre runt i huset, från vind till källare och tillbaka igen. Första etappen av projektet innebar att se över entréförhållandet samt knyta samman entré, kapprum, butik och café. Vårt mål var att erhålla ett flöde som lotsar besökaren på ett logiskt sätt genom byggnaden. Exteriört är byggnaden helt skyddad genom det statliga byggnadsminnet. Entrén mot söder kommer att återställas till dess forna utseende och samtidigt tillgänglighetsanpassas. Invändigt, en trappa upp, har även nya personalutrymmen tillkommit. För att framhäva och stärka upplevelsen av konsten, har de flesta materialen valts för att harmo­nisera med den befintliga byggnaden. I några få detaljer används moderna material, som glas och stål, för att skapa kontrast och tydliggöra de nya delarna i arkitekturen.

Medverkande i projektet

Mats Öhman, Ansvarig Arkitekt
Henrik Eriksson, Handläggande Byggnadsingenjör, Uppdragsansvarig
Stina Vesterberg, Civilingenjör Arkitektur

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige