Gå till navigation Gå till innehåll

IRF Kiruna

Beställare:
Akademiska hus
Färdigställande:
2000
Projektfakta:
3500 kvm nybyggnad, 1100 kvm ombyggnad, 65 MKr exkl. tomt
Uppdragsform:
Skisser / utredningar, färdigprojektering för generalentreprenad
Ort:
Kiruna
Utbildning

Institutet för rymdfysik i Kiruna

Fyra tillbyggnader av en befintlig huskropp skapas för Institutet för Rymdfysik i Kiruna (IRF), där det sedan 1957 främst bedrivits experimentell och teoretisk grundforskning inom rymd- och atmosfärfysik.
En ny entrébyggnad, undervisningslokaler och ett påbyggt våningsplan inordnar sig i den befintliga strukturen, medan den nybyggda satellitbyggnaden (matsal, bibliotek och aula) frigör sig och annonserar anläggningen mot angöringen från E10.
Den ståtliga utsikten mot väster och Kiruna är viktig både i anpassningen till terrängen och i planens uppbyggnad. Fasaderna domineras av stora glasytor för att inte skymma utsikten samt ge ljus långt in i byggnaderna. Även placeringen av de gemensamma funktionerna, matsal, bibliotek och aula (som är samlade i satellitbyggnaden), underlättar nyttjandet för externa besökare.

Medverkande i projektet

Mats Jakobsson, Ansvarig Arkitekt
Christer Östensson, Projekteringsledare, Uppdragsansvarig
Kenneth Söderlund, Medverkande Arkitekt
Jonas Jakobsson, Byggnadsingenjör
Peter Häggmark, Byggnadsingenjör
B-O Hermansson, Byggnadsingenjör

 

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige