Gå till navigation Gå till innehåll

Is och evenemangsarenan

Beställare:
Gällivare Kommun, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen (SAMT)
Färdigställande:
2020
Projektfakta:
Ca 6500 kvm (BTA), ca 200 Mkr
Uppdragsform:
Systemhandling, färdigprojektering generalentreprenad (generalkonsult)
Ort:
Gällivare

Is och evenemangsarenans arkitektur ställer frågor om vad en arktisk småstad i världsklass innebär.
Vad betyder arvet från Malmberget och dess ursprungliga kåkbebyggelse i trä? Hur förvaltar man arvet från Gruvstadsparken och de stolta trävillorna och hur bygger man hus för gemenskap och aktivitet på ett sätt som känns relevant och lustfyllt i ett kommande förnyat Gällivare?

Relationen till och sammanhanget med den nyupprustade Sjöparken har påverkat utformningen till att bli ett lusthus i storformat, ett cirkustält som spänner över isytorna eller om man så vill, en amazon med spoiler. Det är i grunden en enkel byggnad som kläds in med lätt lutande väggar som respekterar och inte tränger sig på parklandskapet.

De rundade formerna talar om att det här huset är något mer än bara ett måste eller en funktion. Den här byggnaden tillför livskvalitet. Husets traditionellt röda kulör ska kännas igen och sprida värme till parken. Den röda kulören är en symbol som brukar användas i skådespel av våldsam art. Ishockey hör dit.

Byggnaden bärs med en limträkonstruktion och invändigt upplevs byggnaden som ett enkelt skal med mycket naturträ och mörkgrå betonggolv. Det som sker på planen, vare sig det är en ishockeymatch eller ett dansevenemang är det centrala. På det sättet kan arenan liknas vid ett stort scenrum, färdigt att tas i bruk. De publika ytorna kring entré och restaurang har getts en utformning som ligger närmare en foajé på en experimentell teater än en ishockeyhall för att svara upp mot förväntningar på fest.

Av Peter Johanssons figuriner bjuds man på ett leende och välkommen tillbaka redan i entrén.

Medverkande i projektet

Mats Jakobsson, ansvarig arkitekt

Jonas Jakobsson, projekteringsledare

Peter Häggmark, bitr. projekteringsledare

Per Sundström, bitr. projekteringsledare

Leif Lundström, handläggare

Oskar Eriksson, BIM-samordning

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige