Gå till navigation Gå till innehåll

Kv.Bävern

Beställare:
Diös och Nåiden Bygg
Uppdragsform:
Markanvisningsförslag
Ort:
Luleå
Idéprojekt och tävlingar

Ett kvarter som syr ihop stadsväven

Stråket längs och runt Norra Hamn har en direkt närhet till stadens centrum, idrott och kultur. På kv. Bävern vill vi knyta samman stadens struktur och använda den potential som finns på platsen. I förslaget som vi tagit fram för kv. Bävern strävar vi mot att komplettera stadens väv på ett ansvarsfullt sätt. Ett sammanhängande parkstråk skapas och kan eventuellt länkas ihop under jord med befintlig strandpromenad. Detta ger möjlighet att skapa ett utebad i vattnet utanför stranden som blir en attraktion året runt.

Kv. Bävern tillhör ett område i centrala Luleå som har goda förutsättningar att leva ett hållbart liv. Promenad- och cykelstråk finns i direkt anslutning till kvarteret. Förslaget innehåller ett underjordiskt garage i två plan som ska tillgodose parkeringsbehovet i området. Här skapar vi förutsättningar för generös plats för mobilitetslösningar, cyklar, bilpool och ca 300 parkeringsplatser för bilar. Det finns möjlighet till bekväm inomhusaccess till bostäder, kontor, service, lokaler, restaurang, café och livsmedelsbutik från parkeringsnivåerna. Även laddplatser för både bil och cykel kan inrymmas, kanske även en cykelverkstad och uthyrning av cyklar och cykelkärror.

I förslaget har vi jobbat mot att byggnaderna kan miljöcertifieras. En miljöcertifiering ger bra miljöer att leva, arbeta och vistas i. Byggnadernas materialval och stomme speglar ett aktivt valet att bygga ansvarsfullt och miljömässigt, i stor mån föreslås trä, naturliga material och material med låg CO2-belastning. Grönytefaktorn önskar vi maximera för att skapa både en vacker miljö såväl som att ge förutsättningar för dagvattenhantering och reducering av många negativa aspekter av skyfall. Anslutande parkstråk samt byggnadernas tak, terrasser och överdäckningar kan till stor del beläggas med växtmassa. 

 

 

I förslaget skapas plats för ca 160 bostäder, ett Expo center, flera torgbildningar och plats för upplevelser, ett hotell med ca 200 rum, kontor, verksamhetslokaler och en livsmedelsbutik.
Bostädernas huskroppar är utformade för att ge lägenheterna en utblick mot vattnet. Takterasser med grönska och en trevlig grönskande innergård ger de boende lugna och trivsamma utemiljöer.

Huskropparna i mitten på kvarteret som inrymmer kontorslokaler, verksamhetslokaler och bostäder präglas av en trivsam miljö med direkt närhet till publika ytor och gröna takterasser. Generösa utblickar mot vattnet ger en trivsam boendemiljö såväl som arbetsplats. Fördelningen mellan kontor/bostäder är behovsstyrd och kan justeras.

Byggnaden bredvid hotellet utformas för att ge ett bra läge för en större publik verksamhet som lockar besökare av alla åldrar. Placeringen ger goda förutsättningar till synlighet och att bli en målpunkt i staden. Byggnaden kan även anpassas till att inrymma fler verksamheter efter behov och förespråkar ett hållbart tänk med god anpassningsförmåga i dess plan- och stomlösning.

Byggnaden som i förslaget inrymmer hotellet är den högsta huskroppen i kvarteret och inrymmer hotellrum, god möjlighet till restaurang, friskvårdsanläggning och konferenslokaler. Utvändigt präglas den av tydlig och synlig trästomme såväl som trivsamma gröna takterasser och samspelar med den öppna torgytan på markplan som skapas mot vattnet.

Medverkande i projektet

Adam Aldowsary

Jessica Erlaskog

Simeon Hunter

Christer Larsson

Mahmoud Osman

Martin Häller, Ansvarig Arkitekt

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige