Gå till navigation Gå till innehåll

Kv. Kungsfågeln etapp 2

Beställare:
Luleå Kommun
Färdigställande:
2006
Uppdragsform:
Projektering för generalentreprenad
Ort:
Luleå
Samhällsplanering, Landskap, Samhällsplanering och Landskap, Samhällsbyggnad

Skolgård med allmänt gång- och cykelstråk.

Andra etappen av en ombyggnad av Kv. Kungsfågeln. Kv. Kungsfågeln utgör platsen för Luleå gamla lasarett som nu byggts om till en förvaltningsbyggnad och en gymnasieskola. En äldre byggnadskropp har försvunnit och en ny med byggverkstäder har tillkommit. Kvarteret ligger på stadsön. Ett gång- och cykelstråk från centrum passerar över skolgården och når sedan Hälsans hus och strandpromenaden utmed älven. Etapp 1 behandlade entréytorna vid förvaltningsbyggnaden. Gestaltningen i etapp 2 utgörs av en komposition med varierande miljöer utmed cykelstråket. Inledningen tar sats i den intilliggande Hermelinsparken och Residensgatans björkallé. En gräskulle och en lång svängd bänk bildar sedan övergång till skolgården. Där ligger cykelparkeringen i skuggan, sittplatserna i solen och ett entrétorg på höjdpunkten. Därefter följer stråket en lång röd träbro ned till perennplanteringar och gräsmattor med nya träd innan den tillslut når Hälsans hus.

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige