Gå till navigation Gå till innehåll

Morö backe skola

Beställare:
Skellefteå Kommun / PEAB partnering
Färdigställande:
Augusti 2018
Projektfakta:
220 MKr, 7 600 kvm nybyggnad och 4000 kvm ombyggnad
Uppdragsform:
Programhandlingar, Systemhandlingar, Bygghandlingar i nivå med generalentreprenad
Ort:
Skellefteå

Uppdraget består av två olika delar; renovering och verksamhetsanpassning av en trång och sliten låg- och mellanstadieskola från 70-talet samt nybyggnad för ett nytt högstadium. Programarbetet med pedagogerna fokuserade på trygghet och öppenhet och en strävan har varit att undvika skymda korridorer. Ombyggnaden resulterade i en helt förnyad låg- och mellanstadieskola där tak, golv, ytterväggar, och installationer byttes ut. Genom att flytta matsalen och andra skolgemensamma funktioner till den sammanlänkade nybyggnaden, integrera några ljusgårdar och bygga ut kapprummen skapades yta för att rymma alla klasser och fritidsavdelningar i samma byggnad. I den nya högstadiebyggnaden finns matsal, idrottshall och de gemensamma funktionerna på plan 1. Högstadiets egna lokaler är placerade en våning upp. Skolans plan är rationellt utformad som en traditionell basilika. I mittskeppet har en spännande ljusgård utformats som skolans nav. Rummets innehåll och gestaltning gör att skolan andas av både amfiteater och träkatedral. Ljusgården i två våningar ger utrymme för en mängd aktiviteter, samlingar och föreställningar för stora grupper men med sina ”rum i rummet” finns även plats för arbete i grupp och individuellt. Elever och lärare rör sig runt det öppna utrymmet i mitten för att komma till skolans alla delar, här möts man, här blir alla sedda. Längs rummets ena sida breder en generös limträgradäng ut sig. På andra våningen på den motsatta sidan hänger några grupprum av KL-trä och glas ut över kanten som små holkar. Härifrån ges utblick i den stora hallen samtidigt som den som sitter i gradängtrappan kan följa det skådespel som pågår i holkarna. Interiören i den luftiga ljusgården och även i idrottshallen präglas av vackra och unika limträfackverk i taket, resliga limträpelare och massiva väggar av KL-trä. Allt synligt trä bidrar till en varm, välkomnande och trygg känsla. Användandet av trä är också något som uppmuntras i beställarens träbyggnadsstrategi, som säger att trä eller andra förnybara material alltid ska väljas när det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Utvändigt hämtar byggnaden inspiration från lador i det närliggande landskapet. Fasadens breda limträpanel är målad i en gråbrun kulör som tonar ner skalan och får den stora volymen att smälta in i omgivningen och bilda en enhet tillsammans med den ombyggda låg- och mellanstadieskolan, som beklätts med samma panel i en ljusare nyans. Huvudentrén är markerad med ett indraget parti i avvikande laserad panel och ett högt skärmtak där interiörens fackverk återkommer. Valet av synliga fackverk i trä svarar mot en önskan att koppla samman traditionen från den tidigare träindustriepoken med det moderna användandet av limträ och KL trä. Trämaterialet kan både upplevas taktilt och estetiskt men också berätta en historia.

Medverkande i projektet

Mats Jakobsson, Ansvarig Arkitekt
Jonas Jakobsson, Byggnadsingenjör, Uppdragsansvarig Fas1
Per Sundström, Byggnadsingenjör, Uppdragsansvarig Fas2
Anna-Sara Fenander, Handläggande Arkitekt
Daniel Flimel, Medverkande Arkitekt
Tomas Puffert, Byggnadsingenjör
Leif Lundström, Byggnadsingenjör
Roger Johansson, Byggnadsingenjör

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige