Gå till navigation Gå till innehåll

RC Sundsvall Central

Beställare:
SKIFU, Fastigheter i Sundsvall
Färdigställande:
2021
Projektfakta:
150MKr, Utförande Entreprenad
Uppdragsform:
Tävlingsvinst. Systemhandling. Bygghandling och färdigprojektering utförande entreprenad. Projekteringsledning och Kostnadskalkyl.
Ort:
Sundsvall

Det nya Resecentrum Sundsvall blir en knutpunkt för resande i Sundvall. I och med att pendlingen i regionen ökar så skapas nya behov. Det nya resecentret innebär bland annat att tågtrafiken, fjärr- och förortsbussar sammanförs på stationsområdet så att möjligheten att byta mellan buss och tåg förenklas. Även kopplingen mellan Resecentrum och Sundsvalls centrum förbättras för gång- och cykeltrafik.

Tillgängligheten till stationsområdet förbättras för alla transportslag. Exempelvis byggs stationsplanen in- och utfarter om i syfte att förbättra angöring och framkomlighet för bussar och taxi.

MAF arkitektkontors medverkan är ett resultat av ett parallellt uppdrag 2017 där MAF:s förslag valdes på grund av gestaltningen starka idéer och logistiska lösningar. 

– Vårt förslag bygger på att vi ska nyttja den byggnadsminnesmärkta stationsbyggnaden som ett hjärta för hela området. Mellan stationsbyggnaden och Landsvägsallén byggs en nedsänkt bussterminal, och en bro förbinder stationsbyggnaden med tågperrongerna, säger Mats Öhman, ansvarig arkitekt

Ambitionen var ett resecentrum som andas klass och kvalitet i material och utformning och där den befintliga kulturminnesmärkta stationsbyggnaden respekteras i hög grad. Blanda annat genom att den i vissa delar återställs till tidigare utseende och att tillkommande element inte dominerar den byggda miljön.

Öppenhet och väl genomtänkt ljusmiljö ska bidra till att skapa en trygg plats under dygnets alla timmar.

Utvändiga material: Granit, ek, glas och smide - gedigna material som samspelar med befintliga stationsbyggnaden och dess historia. 

Invändiga material: Kalksten och ekpanel. Nya dörrar och bänkar i vänthallen utformade i ursprungligt utseende.

Medverkande i projektet

Mats Öhman, Ansvarig Arkitekt
Oskar Eriksson, Projekteringsledare
Amanda Nilsson, Byggnadsingenjör, Modellansvarig
Jenny Pettersson, Byggnadsingenjör, Handläggare
Jens Lindh, Byggnadsingenjör
Malin Almgren, Byggnadsingenjör
Mats Jakobsson, Arkitekt
Oscar Arnklitt, Arkitekt
Simeon Hunter, Arkitekt
David Lindmark, Arkitekt
Måns Lundberg, Arkitekt
Annika Eriksson-Lindberg, Arkitekt
Jonas Hedenström, Byggnadsingenjör

 

 

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige