Vackra byggnader kräver en stabil grund

Sedan 1939 har vi skapat attraktiva miljöer som håller över tid. Att vi har hunnit samla erfarenhet av en mängd olika projekt under den tiden är naturligt. Men det som hela tiden driver oss framåt är nyfikenheten att hitta nya lösningar såväl arkitektoniskt som byggnadstekniskt. Utan vår anpassningsförmåga hade vi nog inte kommit så långt som vi gjort. Vår stabila grund är själva fundamentet för att skapa intressanta och attraktiva byggnader.

En hållbar framtid skapas av det du inte ser

Dynamiken i samarbetet mellan olika kompetenser på våra kontor, i mötet mellan byggnadsingenjörer och arkitekter, skapas möjligheter att ta ansvar för fler faser i projekten. Vi kan med trygghet lova att vi följer dig genom byggprocessen och ser till att slutmålet inte tappas bort. Oavsett vad du vill prioritera. Vi är stolta över all den erfarenhet som våra medarbetare har. Kanske är det just den som hjälper oss att ständigt höja blicken för att möta de utmaningar som finns runt hörnet. Och att hjälpa dig att bygga för en lång tid framåt.

När man kan sin historia är det lättare att lyfta blicken

MAF är Sveriges näst äldsta arkitektkontor efter Tengbom. Under åtta decennier har många uppdrag slutförts, såväl inom privat som offentlig sektor. Namnet på dörren kommer från de tre arkitekterna Bertil Matsson, Lennart Alexis och Bertil Franklin. Men de har sedan länge lämnat plats åt andra förmågor och talanger med ett mål: att hitta den absolut bästa lösningen tillsammans med dig som uppdragsgivare. Vi skapar mötesplatser och bygger samhällen som utgår från varje unik förutsättning. Det kräver lika delar mod som eftertanke. Och en enveten vilja att alltid lyssna. För att kunna möta våra kunders behov och utmaningar rikstäckande gick MAF samman med Tengbom sommaren 2021.