Gå till navigation Gå till innehåll

Arcus gymnasthall

Beställare:
Luleå kommun
Färdigställande:
Årsskiftet -19/-20
Projektfakta:
1600 kvm hallbyggnad för gymnastikutövning
Uppdragsform:
Skiss och utredningsskeden, förfrågningsunderlag för generalentreprenad, KA
Ort:
Luleå

Projektet innefattar en nybyggnad av en hall som är specialanpassad för gymnaster och deras tränings- och tävlingsutrustning. Den nya hallen byggs samman med den befintliga idrottsanläggningen via en länk som även har en entré för användarna av den nya hallen. Delar av den befintliga anläggningen byggs om, vi skapar fler träningsytor i anslutning till den nya hallen med flexibla ytor som nyttjas av samtliga träningsgrupper. Caféet byggs om och blir en samlingsplats för föreningarna både vid träning och som serveringsplats vid event. Byggnadens placering förstärker och ramar in den huvudentré som används idag och skapar en tydlighet för besökarna till träningsanläggningen genom att bilda ett entrétorg där samtliga anläggningars entréer kan överblickas. Det skärmar även av lastgården och miljöstationen från besöksentréerna. Byggnadens fasad har färgsatts och utformats för att vara i samklang med den befintliga anläggningen. Den höga sockeln har getts särskild uppmärksamhet med den matrisgjutna betongen som speglar den kringliggande tallskogen och möter den mänskliga skalan. Den blå färgen återfinns i den stora anläggningen och är utmärkande för hela Arcushallen.

Titta in i hallen!

Medverkande i projektet

Mats Öhman, Ansvarig Arkitekt
Tomas Puffert, Byggnadsingenjör, Uppdragsansvarig
Jessica Erlaskog, Medverkande Arkitekt
Thomas Larsson, Byggnadsingenjör

 

 

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige