Gå till navigation Gå till innehåll

Kronanhallen

Beställare:
Luleå Kommun
Färdigställande:
2019
Projektfakta:
Generalentreprenad
Uppdragsform:
Skiss- och utredning, förfrågningsunderlag för generalentreprenad
Ort:
Luleå

Kronanhallen – Plan, Gestaltning och Material

Plan
Kronanhallen, planerad i den framväxande stadsdelen Kronan - Luleå, är tänkt att försörja den nya skolans idrottsliga verksamhet samt fungera som en av kommunens allmänna idrottshallar. Här skall dagtid utövas skolidrott i olika former, för att under sen eftermiddag och kväll/helger hyras ut till olika föreningar. Hallen är planerad, utöver skolgymnastik, för sporter som innebandy, basket, volleyboll, handboll och badminton. 

Hela anläggningen är handikappanpassad. I hallen finns fyra fullstora könsneutrala omklädningsrum. Därtill finns även möjlighet till ombyte och dusch i de väl tilltagna handikapptoaletterna. Lärare och domare byter om i egna omklädningsrum. Domarrummet innehåller även viss sjukvårdsutrustning. 

Vid arrangemang/matcher öppnas tillträde till hallen via en stor foajé på hallens södra sida. I foajén finns ett toalettbatteri för besökande. Kronanhallen har läktarkapacitet för ca 400 åskådare på östra långsidan. En mindre cafédel där möjlighet till förfriskning finns också.

Gestaltning
Där Kronanhallen är placerad sluttar marken åt väster. Därav har en souterräng planlösning funnit sin självklara plats. För att undvika ”stor” lådeffekt har ett antal volymer i olika storlek, och ren ärlig redovisande form, kopplats i/mot varandra för att ge spänst och volymvariation. Den största volymen (halldelen) har sitt tak i marklutningens fallande riktning.

Hallen är relativt sluten som byggnadsvolym. Fönster finns endast placerade på östra sidan vid den indragna cafédelen samt i foajédelen. Detta för att undvika invändig solbländning för utövare, men ändå ge viss insyn och utblicksmöjlighet för cafébesökare. Den exteriöra slutenheten/hårdheten med sitt täta material, zinkplåt och tegel, kontrasteras av insidan med sitt varma/nära och mjuka material – björk. Volymerna kan sägas ha en grå regnrock på sig medan insidan är varm, go, mänsklig och livlig.

Materialval

Exteriör
Vägg: Zinkplåt (grå nyans), tegel (gråsvart)
Dörrar, partier, fönster: Grått
Tak: Sedumtak

Interiör
Golv: Granitkeramik (grå nyans i foajé, korridor och våtdelar), plastmatta (röd, orange), sportgolv (blå nyanser)
Vägg: Björkskivor (klarlackat), glespanel i björk (klarlackat), Klinker-våtdelar (rött, orange)
Tak: Träullit (Trävit)
Metalldelar: Grått

Medverkande i projektet

Mats Öhman, ansvarig arkitekt
Roger Johansson, Byggnadsingenjör, Uppdragsansvarig
Jonas Hedenström, Byggnadsingenjör
Peter Häggmark, Seniorrådgivare i tidigt skede

 

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige