Gå till navigation Gå till innehåll

Kunskapshuset Gällivare

Beställare:
Gällivare Kommun, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen (SAMT)
Färdigställande:
2020
Projektfakta:
Ca 23 000 kvm (BTA), Generalkonsult MAF Arkitektkontor i samarbete med Liljewall Arkitekter
Uppdragsform:
Programarbete, systemhandling, färdigprojektering i samverkansentreprenad
Ort:
Gällivare

Kunskapshuset ersätter den nuvarande gymnasieskolan i Malmberget som på grund av den expanderande gruvdriften måste tas ur bruk. Det är en viktig del av samhällsomvandlingen som syftar till att bygga en Arktisk småstad i världsklass. Vi vill knyta an till platsens själ och bidra till ett attraktivt centrum.

Några stora utmaningar ligger i projektet; Hur kan programytan från befintlig skola minskas samtidigt som kvalitén på lokalerna förbättras? Hur infogas Vuxengymnasiet i programmet och var finns möjligheter till samnyttjande? Hur hanteras en voluminös byggnadskropp i en småskaligare kontext? Hur bygger vi för att ge utrymme åt övriga framtida funktioner som torg och Multiaktivitetshus? Hur bidrar vi till Storgatans kommersiella stråk?

Programarbetet i tät dialog med pedagoger från gymnasieskolan och Lapplands lärcentra fick tidsmässiga resurser för att nå koncensus. Vi hoppas skolans framtida elever kommer att uppleva miljön stimulerande och välplanerad.

Den färdiga byggnaden avslöjar tydligt hur gruvan och naturen inspirerat. De asymmetriska linjerna tecknar ständigt nya volymer som förändrar helheten när man rör sig kring byggnaden. Byggnaden får både en stadsmässighet och en naturmytisk dimension kopplat till fjällvärlden. Viktigt var att betrakta byggnadens uppbyggnad utifrån de skilda förutsättningar de olika sidorna möter. Paradfasaden mot det blivande nya torget, småskaligheten mot Storgatan, respekten mot kyrkan och kommunhusets dominans.

Interiört spelar det centrala trapphuset en viktig roll. Både som historiebärande element och som statushöjande markör. En svindlande rymd och intrikat arkitektur förmedlar betydelsen av skolan, eleverna och samhällets stolthet och hopp.

Medverkande i projektet

Mats Jakobsson, uppdragsansvarig arkitekt

Jonas Jakobsson, projekteringsledare

Oskar Eriksson, BIM ansvarig

Per Sundström, detaljansvarig

Mats Sandqvist, detaljplan

 

Arkitekter Liljewall arkitekter AB:

Harald Gamrell Liljewall, uppdragsansvarig arkitekt

Lars Olausson, handläggande och gestaltningsansvarig arkitekt

Jonas Hermansson, handläggande inredningsarkitekt

Johan Brendelökken, uppdragsledare Liljewall

Johan Lindkvist, handläggande byggnadsingenjör

Veronica Sundqvist, handläggande arkitekt (skede 1)

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige