Gå till navigation Gå till innehåll

Kuststad

Beställare:
Innerstadsfjärden AB
Färdigställande:
Etapp 1 2018, Etapp 2 2019, Etapp 3 2020
Projektfakta:
Drygt 300 lägenheter samt parkeringsgarage under mark
Uppdragsform:
Tävlingsvinst, färdigprojektering för utförandeentreprenad, KA
Ort:
Luleå, Södra Hamnen

Halvslutna kvarter skyddar mot buller från trafik och järnväg men öppnar sig mot vattnet. Gårdsbildningarna ger en naturlig avgränsning mellan det offentliga och halvprivata och möjliggör ett vindskyddat läge med bra mikroklimat. Huskropparna är förlagda som hästskor runt små torg med varierande markbeläggning och planteringar. Här möts man, här njuter man, här trivs man. En kanal leder in till varje gård. Här kan mindre båtar förtöjas. Öppningar i byggnaderna i kanalens förlängning ger genomsikt. Alla lägenheter ska få havsutsikt och fönster mot flera väderstreck. De flesta får även balkong åt två håll. Närmast vattnet förbinds ett gångstråk med broar över kanalerna för att skapa ett sammanhängande parkområde/gångstråk för Lulebor, båtfolk och boende. Folkliv på sommaren och vintern. Den befintliga vågbrytaren behålls och en egen skyddad innerhamn skapas. Utanför vågbrytaren byggs den nya småbåtshamnen.

Utformning
Lätt och avslappnad nordisk arkitektur med variation. Pulpettak för distinkta och rena former. Stora ljusinsläpp, De flesta lägenheter är genomgående för bästa möjlighet att utnyttja ljuset och utsikten. Volymerna är i huvudsak 5 till 6 våningar. Inom varje kvarter finns en variation av fasaduttryck vilket skapar en intressant småskalig arkitektur. Grönskande innergårdar med havsutsikt, där man rör sig på trädäck och stensatta gångar mellan planteringsytor.

Medverkande i projektet

Peter Karlsson, Ansvarig Arkitekt
Kenneth Söderlund, Arkitekt
Peter Häggmark, Uppdragsansvarig
Per Sundström, Handläggande byggnadsingenjör
Oskar Eriksson, Byggnadsingenjör / BIM-ansvarig
Amanda Nilsson, Byggnadsingenjör
Leif Lundström, Byggnadsingenjör
Jarmo Ylitalo, Kontrollansvarig

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige