Gå till navigation Gå till innehåll

Multiaktivitetshuset Gällivare

Beställare:
Gällivare Kommun, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen (SAMT)
Färdigställande:
Pågående - beräknat färdigställande hösten 2024
Projektfakta:
Ca 24 000 kvm (BTA), MGA Michael Green Architecture a Katerra Design Partner i samarbete med MAF Arkitektkontor AB
Uppdragsform:
Programarbete, systemhandling, färdigprojektering i samverkansentreprenad
Ort:
Gällivare

Multiaktivitetshuset är en del av det nya offentliga Gällivare där även Kunskapshuset, Vassara torg, Is-och evenemangsarenan och friidrottshallen ingår.

I projektmålen efterfrågas:

En välkomnande märkesbyggnad med en arkitektur som knyter an till platsen. En mötesplats för alla där aktiviteter engagerar, kompletterar varandra och inbjuder till improvisation. En unik centrumbyggnad som gör Gällivare till en attraktiv småstad att leva i och sprider intresset långt utanför kommunens gränser.

I den komplexa byggnaden som upptar ett helt kvarter samlas kultur, bibliotek, badhus, ungdomslokaler och inomhusidrott. Den bärande idén bygger dels på det samlande rummet- medborgarnas mötesplats, kommunikationsstråken genom byggnaden och en uppdelning i läsbara volymer som stämmer med ortens skala. Vi avser att göra byggnaden varm, enkel och flexibel. I den mån det är möjligt ska lokala material som trä och koppar användas. Byggnaden projekteras för att möta högt ställda miljömål.

Designtänk:

Kärnan i projektet är ett centralt samlingsutrymme som kallas härden, ett utrymme för gemenskapen att samlas på följande sätt:

  • Tillhandahålla ett gemensamt utrymme för alla årstider. På vintern vänder det centrala utrymmet inåt och skapar en varm och välkomnande miljö och förvandlas på sommaren och sträcker sig utåt till staden bortom på olika gårdar.
  • Ansluta människor inom byggnaden / socialisering. Detta utrymme är det centrala utrymmet mellan byggnadens olika användningsområden (sport, konst, bibliotek).
  • Samlingsutrymme (formellt och informellt)
  • Ger möjlighet till gemenskapsrätter med en restaurang, café och bar som omger det centrala härdrummet
  • Ansluta webbplats till community - tydlig cirkulation från inträdesvägar till detta centrala utrymme ger utsidan inifrån och ut

Paviljongkoncept. För att uppnå en byggnad som passar in i grannskapet samlades det komplexa byggprogrammet i en serie mindre paviljonger. Genom att använda en serie mindre byggstenar kan designen sticka in i stadssammanhang på ett blygsamt och lättillgängligt sätt. Detta tillvägagångssätt möjliggör en mängd mysiga utrymmen och större områden för samhällssamlingar. Paviljongernas former är utformade för att förbättra och svara på lokala miljöfaktorer (sol, vind och utsikt) och utrymmet mellan paviljongerna varierar för att ge många vackra alternativ för att få in ljus och luft.

Paviljongerna varierar i storlek och höjd, två av dessa volymer har identifierats som "fyrar". Dessa är biblioteksfyren utanför södra torg och poolfyren från norra torg. Fyrarna är långa och genomskinliga, glödande indikatorer (skyltar) för byggnaden för att välkomna och locka dig in i hjärtat av byggnaden.

Injicera landskap - gårdar. En mängd olika gårdsstorlekar och orienteringar möjliggör en mängd olika landskap och användningsområden. När landskapet införs i byggnaden finns naturen i alla utrymmen samtidigt som den ger direkt tillgång till utomhus samt frisk luft och naturligt ljus.

Medverkande i projektet

Mats Jakobsson, ansvarig arkitekt

Jonas Jakobsson, projekteringsledare

Daphne Djurberg, handläggande arkitekt

Oskar Eriksson, bitr. projekteringsledare

Amanda Nilsson, handläggande ingenjör, bim ansvarig

Per Sundström, detaljansvarig

Thomas Larsson, a-projektör

Leif Lundström, a-projektör

Simon Viklander, a-projektör

Elin Wikgren, a-projektör

Jonas Hedenström, a-projektör

Wilhelm Liikamaa, a-projektör

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige