Gå till navigation Gå till innehåll

Rörviksstaden

Beställare:
Bodens Kommun
Färdigställande:
Pågående
Uppdragsform:
Skiss-/ utredningsskede
Ort:
Boden

På uppdrag av Bodens kommun har vi gjort ett visionsarbete för en nygammal stadsdel i Boden, nuvarande Prästholmen.

Vision för Rörviksstaden:

Förändringsarbetet har börjat. I ett centrumnära läge planeras nu för Rörviksstaden -  en stadsdel som förenar gammalt och nytt i en modern stadsbyggnadsmodell. Modellen bygger vidare på den befintliga rutnätsplanen kring järnvägsstationen, men infogar idéer från trädgårdsstadens principer för stadsbyggnad. Karaktäristiskt för en trädgårdsstad är en småskalig, men tät, sammanhållen bebyggelse där gränsen mot omgivningen är så tydlig att området framstår som en sammanhållen enhet. Traditionellt för en trädgårdsstad är att gator är utformade som offentliga grönstråk att vistas i, medan bostadsgårdar är mer privata miljöer med utrymme för grannar att träffas. Rörviksstadens främsta resurs är närheten till vattnet, vilket denna stadsplan vill ta till vara på genom att göra hela strandpromenaden till allmän mark, fylld av målpunkter som bjuder in till rekreation och samvaro. Rörviksstaden blir på så sätt ett utflyktsmål för alla stadens invånare - gångavståndet från centrum är ungefär 10 minuter! Här kommer också att finnas ett centralt gångfartsstråk med anslutande torg som sätter tonen för hela området. Här är tempot lugnt och behagligt, vilket ger utrymme för rörelse och lek inom det offentliga rummet. Boden är, och kommer i och med ökad inflyttning i ännu högre utsträckning att bli en kulturellt och ekonomisk blandad stad, vilket reflekteras i planeringen av Rörviksstaden genom dess varierade bebyggelse, blandade upplåtelseformer och lättillgängliga offentliga miljöer. Målsättningen är att de satsningar som görs på offentliga miljöer och nya bostäder ska influera hela Prästholmen så att även den befintliga bebyggelsen får ett lyft.

Medverkande i projektet

Mats Öhman, Ansvarig Arkitekt, Uppdragsansvarig
Måns Lundberg, Medverkande Arkitekt
Annika Eriksson-Lindberg

 

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige