Gå till navigation Gå till innehåll

Strömnäsbackens förskola

Beställare:
Piteå kommun
Färdigställande:
Pågående
Projektfakta:
ca 55 Mkr inkl. lös inredning, BTA 2440 kvm
Uppdragsform:
Programhandling, Gestaltning, FFU inredning
Ort:
Piteå

Piteå kommuns första förskola för 10 avdelningar byggs just nu i det nya bostadsområdet Strömnäsbacken strax utanför centrum. Projektets ledord har varit: ”En förskola för alla med lustfyllt, tryggt och hållbart lärande”.

I enlighet med beställarens önskemål är samtliga avdelningar förlagda på markplan och likvärdiga avseende storlek och utrustning. Möjligheten att dela in avdelningar och förskolgård i mindre enheter har påverkat både planlösning och organisation. Den gemensamma matsalen är centralt placerad och lokaler för personalen ligger en våning upp. Hållbarhetstanken har genomsyrat projektet och bidragit till giftfria och tåliga material inne och ute samt solceller på taket som kommer att alstra en del av förskolans energibehov.

Tomten angränsar till ett skogsområde som nyttjas för rekreation och i planbeskrivningen fanns en vilja att bevara upplevelsen av att det går en grön kil genom området. Mottot har därför varit ”I skogen”, vilket påverkat såväl husets placering på tomten som gestaltningen, både exteriört, interiört och rumsligt. Husets form utgörs av varierade volymer med asymmetriska sadeltak, vilket är en tolkning av stora stenar som ligger på rad. Fasaden av en gråbrun fasadskiva som monteras likt överdimensionerade träspån, påminner om en förstorad kotte. Mossor och lavar har färgsatt de gröna accenterna som ger fasaden liv och de mer dämpade grågröna och ljusgrå kulörerna inomhus som ger interiören ett lugn.

Medverkande i projektet

Anna-Sara Fenander, Ansvarig Arkitekt, Uppdragsansvarig
Emma Bergström, Byggnadsingenjör
Eva Björnfot, Illustrationer

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige