Gå till navigation Gå till innehåll

Floraskolan

Beställare:
Skellefteå Kommun
Färdigställande:
2020
Projektfakta:
Generalentreprenad, Entreprenadsumma ej officiell, BTA ca 14 600 kvm
Uppdragsform:
Programhandling, skisser, systemhandling, färdigprojektering för generalentreprenad
Ort:
Skellefteå

Floraskolan är en ny skola med en ny undervisningsidé och organisation som håller på att växa fram i Skellefteå på en före detta industritomt. Programmet fokuserade på att skolan ska vara en plats där alla elever och pedagoger finner grogrund för att nå sin fulla potential och blomma ut. För att ge elever och pedagoger de bästa förutsättningarna har den nya skolan delats in i olika arenor, som likt experimentella verkstäder har sitt eget specifika innehåll. Det finns hemarenor som tillhör en viss grupp elever och pedagoger samt projektarenor med lokaler och utrustning som delas av alla. Arenorna binds ihop av lokaler avsedda för gemensamma, stödjande funktioner. Exteriört träder skolan fram med en solitär form som ger platsen en ny mening och ett nytt innehåll. Arenorna betonas genom sin höjd, sitt rundade formspråk och det organiska fasadmaterialet, en bred brunlaserad limträpanel med stark materialitet. De lägre byggnadskropparna med de stödjande funktionerna är underordnade, med en fasad av icke organiska material, en varmgalvaniserad stålplåt och mycket glas. Invändigt är det mycket som avviker från en traditionell skola, kopplat till det pedagogiska innehållet; klassrummens storlekar och organisation, nyskapande rumsfunktioner och en strävan att undvika rena korridorer. Idén till färgsättningen är påverkad både av skolans namn och en tidig skiss där skolans organisation redovisades som en färgglad funktionsblomma. Växtrikets palett ger interiören liv och identitet. Monets trädgård och målningar har inspirerat de olika arenorna medan entréer och stödjande funktioner har den svenska naturens färgskala och material som knyter an till exteriören.

Medverkande i projektet

Mats Jakobsson, Ansvarig Arkitekt
Tomas Puffert, Byggnadsingenjör, Uppdragsansvarig
Anna-Sara Fenander, Handläggande Arkitekt
Stina Vesterberg, Medverkande Arkitekt
Thomas Larsson, Byggnadsingenjör
Jonas Hedenström, Byggnadsingenjör
Emma Bergström, Byggnadsingenjör
Jonas Nilsson, Byggnadsingenjör
Anders Taflin, Byggnadsingenjör

Karta

Projektets plats

Våra kontor

MAF Arkitektkontor Luleå

Storgatan 24
972 32 Luleå
Sverige

MAF Arkitektkontor Piteå

Prästgårdsgatan 40
941 32 Piteå
Sverige

MAF Arkitektkontor Umeå

Nygatan 19B
903 27 Umeå
Sverige

MAF Arkitektkontor Stockholm

Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Sverige